Node.js je platforma izrađena na JavaScript izvršnom okruženju Google Chrome-a za jednostavnu izradu brzih, skalabilnih mrežnih aplikacija. Node.js koristi vođen-događajima, neblokirajući U/I model koji ga čini laganim i efikasnim, savršenim za aplikacije koje rade u realnom vremenu i iziskuju veće količine prenosa podataka i koje se izvršavaju preko distribuiranih uređaja.

PRIMER: WEBSERVER

Ovaj jednostavni web server napisan u Node-u odgovara sa "Hello World" na svaki zahtev.

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  res.end('Hello World\n');
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server pokrenut na http://127.0.0.1:1337/');

Da biste pokrenuli server, kopirajte kod u fajl primer.js i pokrenite ga sa node komandom:

$ node primer.js
Server pokrenut na http://127.0.0.1:1337/

Ovo je primer jednostavnog TCP servera koji sluša na portu 1337 i šalje nazad šta god da mu pošaljete:

var net = require('net');

var server = net.createServer(function (socket) {
  socket.write('Šalje server\r\n');
  socket.pipe(socket);
});

server.listen(1337, '127.0.0.1');