back to top

Tag: Pisi

Hoće li se kosi toranj u Pisi prevrnuti?

Svake godine milioni turista posjete kosi toranj u Pisi koji je, kao što mu ime govori, atraktivna turistička destinacija zbog njegova nagiba koji prkosi...